Články z archivu: Srpen, 2010

První rok

Článek napsal Martin Jersák dne 1.8.2010 a zařadil do kategorie Všeobecné

Je to již rok, co byla Placla spuštěna a je opět na čase shrnout, co se dělo a bude dít.

Co se povedlo:

 • zlepšit kvalitu portfolia blogů a ezinů ve službě
 • nalézt vlastní identitu,vizi a směřování na trhu
 • vytvořit stabilní a funkční pozadí (offline) služby pro případnou živelnou expanzi
 • vytvořit a udržet funkční podporu (administrace, email, skype, telefon) pro uživatele a vyřešit 95 % dotazů do 24 hodin

Co se nepovedlo:

 • uvažovaná expanze na polský jazykový trh
 • vytvoření teamu obchodníků
 • edukace a informovanost „mediálních kruhů“
 • nalezení vhodného partnera z mediální oblasti

Blogerů se drží kolem tří stovek. Někteří končí a někteří začínají, ale celkový počet blogů se zvětšuje jen po jednotkách. Celkově aktivita blogerů stoupá, stoupá i kvalita blogů postupným zvyšováním požadavků na minimální kvalitu nových blogů. Zatímco na přelomu roku byla aktivní třetina blogerů, dnes jsou aktivní 2/3 blogerů.

Počet inzerentů se drží na přibližně stejném počtu. Poslední půlrok je vidět velká změna chování inzerentů. Již se neobjevují masové minikampaně, ale inzerenti mají jenom 1-3 kampaně a spíše volí model postupných kampaní na sebe navazujících. Zadání poptávek je volnější a blogeři mají více volné ruce v psaní.

Blogeři začli více využívat možnosti nabídky za vyšší cenu a stejně tak i inzerenti akceptovatování nabídky za nižší cenu. Ve statistikách je vidět, že mnozí blogeři znají svoji SKUTEČNOU cenu a inzerenti si vytvořili svoje finanční rozmezí pro akceptace. Placla team zůstává pořád ve stejném složení, které se osvědčilo: Martin (provoz,podpora) + Hanka (marketing,edukace) + Lucka (učetnictví).

Co plánujem (výhledově 6 měsíců):

 • přechod na plátce DPH
 • turné přednášek na vysokých školách
 • edukaci, edukaci a edukaci „mediálních kruhů“
 • sjednocení služby na jeden vizuální brand
 • rekonstrukci uživatelského rozhraní
 • expanzi na německý, španělský a anglický jazykový trh