Články z kategorie: Všeobecné

Rozhovor s blogerkou 2

Článek napsal Martin Jersák dne 9.12.2013 a zařadil do kategorie Všeobecné

1. Představ se ?
Jmenuji se Jana, 30 let, toho času na mateřské dovolené. (Pokračování textu…)

Rozhovor s blogerem 1

Článek napsal Martin Jersák dne 6.12.2013 a zařadil do kategorie Všeobecné

Představ se nám, co jsi zač?
Ahoj, je mi 23 let a už přibližně tři roky jsem “na volné noze”. (Pokračování textu…)

První rok

Článek napsal Martin Jersák dne 1.8.2010 a zařadil do kategorie Všeobecné

Je to již rok, co byla Placla spuštěna a je opět na čase shrnout, co se dělo a bude dít.

Co se povedlo:

 • zlepšit kvalitu portfolia blogů a ezinů ve službě
 • nalézt vlastní identitu,vizi a směřování na trhu
 • vytvořit stabilní a funkční pozadí (offline) služby pro případnou živelnou expanzi
 • vytvořit a udržet funkční podporu (administrace, email, skype, telefon) pro uživatele a vyřešit 95 % dotazů do 24 hodin

Co se nepovedlo:

 • uvažovaná expanze na polský jazykový trh
 • vytvoření teamu obchodníků
 • edukace a informovanost “mediálních kruhů”
 • nalezení vhodného partnera z mediální oblasti

Blogerů se drží kolem tří stovek. Někteří končí a někteří začínají, ale celkový počet blogů se zvětšuje jen po jednotkách. Celkově aktivita blogerů stoupá, stoupá i kvalita blogů postupným zvyšováním požadavků na minimální kvalitu nových blogů. Zatímco na přelomu roku byla aktivní třetina blogerů, dnes jsou aktivní 2/3 blogerů.

Počet inzerentů se drží na přibližně stejném počtu. Poslední půlrok je vidět velká změna chování inzerentů. Již se neobjevují masové minikampaně, ale inzerenti mají jenom 1-3 kampaně a spíše volí model postupných kampaní na sebe navazujících. Zadání poptávek je volnější a blogeři mají více volné ruce v psaní.

Blogeři začli více využívat možnosti nabídky za vyšší cenu a stejně tak i inzerenti akceptovatování nabídky za nižší cenu. Ve statistikách je vidět, že mnozí blogeři znají svoji SKUTEČNOU cenu a inzerenti si vytvořili svoje finanční rozmezí pro akceptace. Placla team zůstává pořád ve stejném složení, které se osvědčilo: Martin (provoz,podpora) + Hanka (marketing,edukace) + Lucka (učetnictví).

Co plánujem (výhledově 6 měsíců):

 • přechod na plátce DPH
 • turné přednášek na vysokých školách
 • edukaci, edukaci a edukaci “mediálních kruhů”
 • sjednocení služby na jeden vizuální brand
 • rekonstrukci uživatelského rozhraní
 • expanzi na německý, španělský a anglický jazykový trh

Přísnější dohled nad blogy, více komunikace mezi uživateli

Článek napsal Martin Jersák dne 4.2.2010 a zařadil do kategorie Všeobecné

Po osmiměsíčním fungování služby Placla.cz  je na čase zhodnotit procesní funkčnost systému a upravit další strategii směřování. Účetní uzávěrka dopadla v kladných číslech a vyžádala si najmutí nové spolupracovnice na učetnictví a doklady. Služba se ujala na českém trhu a každý měsíc roste.

Inzerenti si přes počáteční nedůvěru (kde jsou ty blogy?) rychle zvykli na fungování systému a uživatelské rozhraní. Při vyhodnocení telefonického dotazování na spokojenost se službami a fungováním neměli inzerenti námitek a jsou se současným fungováním spokojeni. Inzerenti si chválí jednoduché a účelné rozhraní, které je neotravuje zbytečnými funkcemi.  Různorodé složení inzerentů ukázalo velice rozdílné požadavky na blogy, ale ukázalo jasné trendy. PR-weby jsou chápány jako masovka, příjemné jsou všeobecné osobní blogy a velmi ceněné oborově nebo tematicky zaměřené blogy. Mezi inzerenty je vidět odklon od PR webů směrem k všeobecným blogům s komunitou. Kvalitní blog podle inzerentů je osobní blog na vlastní doméně zaměřený na všeobecná témata, indexovaný ve vyhledávačích s “ranky” a návštěvností.

Blogeři si na konci podzimu uvědomili, že vytvoření a udržování kvalitního blogu je dobrý zdroj přivýdělku a profesionalizovali se. Blogeři oceňují rychlé výplaty a splehlivost služby. Počáteční vnímání služby blogery jako srandy na večery se změnilo po několika nelítostných čistkách v systému. Přibližně každá druhá stránka (blog) byla ze služby odstraněna a cca každý třetí účet blogera zrušen. Často požadovaná funkce blogery, aby se  mohli nabídnout s vlastní cenou inzerentovi, se ukázala jako málo potřebná. Je využívána přibližně u 2 % obchodů. Příjemně překvapili blogeři ochotou dohodnout se na úpravách napsaného článku před proplacením a funkce arbitra byla použita jenom párkrát. Celková kvalita blogů v Placle se zvyšuje a je vidět, že blogeři berou už vážně úroveň svých blogů.

V současné době Placlu tvoří tým tří lidí (Martin:provoz+podpora, Hanka: marketing+obchod, Lucka: učetnictví) a bude se dále dle potřeb služby rozvíjet. Aktuálně budujeme tým obchodníků pro kontakt a osobní práci s inzerenty. Obchodně se budeme zaměřovat na telemarketing a aktivní oslovování inzerentů.

Další směřování služby Placla.cz bude nejen zpřísnění dohledu nad blogy (včetně minimálně půl ročního zobrazování článků), ale i rozvoj možností komunikace mezi inzerentem a blogerem. Dále uvažujeme o zavedení hodnocení blogů pro inzerenty, aby blogeři měli zpětnou vazbu o jejich kvalitě v porovnání s ostatními blogy.

Máte-li další nápad na vylepšení nebo směřování služby, podělte se o něj s námi v komentářích.

Proč má Placla blog

Článek napsal Martin Jersák dne 21.10.2009 a zařadil do kategorie Všeobecné

15. července 2009 byl spuštěn pro veřejnost reklamní systém Placla.cz. Po vychytání dětských nemocí, které se nepodařilo odchytit při vývoji a testování, se systém stal stabilní a spolehlivý.  Při provozování systému se objevily některé nejasnosti, které je potřeba ve větší míře vysvětlit a stručnou nápovědu nelze věčně nafukovat. Při průběžném vývoji a úpravách systému se vyskytují rozhodnutí, která je potřeba projednat s uživateli před jejich nasazením do systému.

Tento blog má mít 3 základní směry:

 1. širší nápověda pro uživatele, která má osvětlit některé nejasnosti ve funkčnosti systému
 2. návrh a diskuze s uživateli nad vývojem a směřováním systému
 3. informovat o novinkách v systému