Články z kategorie: Všeobecné

Využijte vánoční nákupní horečky, recenze zboží Vám vyprodají eshop

Článek napsal Martin Jersák dne 12.11.2013 . Zařazeno v kategorii Všeobecné

Předvánoční čas je vhodná doba pro podporu prodeje eshopu. Blížící se vánoční zvyk obdarovávat druhé dárky vytváří společenský tlak „něco koupit“. Většina nakupujících není ještě rozhodnuta, jakou věc/službu pořídí svým dětem, rodinným příslušníkům nebo známým. Všichni hledají nápady a dobré myšlenky na dárky. (Pokračování textu…)

Koncept poptávky rozhodne o její úspěšnosti

Článek napsal Martin Jersák dne 26.7.2013 . Zařazeno v kategorii Všeobecné

AKTUALIZOVÁNO 24.4.2015

Zadání poptávky do systému je prvním kamenem ve skládačce úspěšné článkové kampaně. Podstatou je nabídnout váš produkt nebo službu čtenářům v takové formě, v jaké ji hledají a očekávají. (Pokračování textu…)

Jak často psát placené články

Článek napsal Martin Jersák dne 6.12.2011 . Zařazeno v kategorii Všeobecné

Pro mnoho blogerů se stává placené blogování dominantním zdrojem příjmu blogu a řeší dilema, jaký určit poměr mezi placenými a běžnými články. O kvalitní blogy je zájem a mají hodně akceptací od inzerentů. A tak se může bloger dobrého blogu dostat na scestí, kdy začne psát jenom placené články. Blog ztratí původní směr obsahu a trvalí čtenáři, kteří tvoří hlavní ceninu blogu, začnou odpadat. Na druhou stranu žádný bloger nechce přijít zbytečně o možnost si vydělat. Inzerenti preferují blogy s větším poměrem přirozených článků. Na všeobecných blozích s velkým procentem reklamních článků dávají inzerenti akceptace častěji, ale za základní cenu. U oborových blogů s menším procentem reklamních článků akceptují článek za vyšší cenu než základní.

Z již dvouletého pozorování vývoje blogů mohu doporučit, aby byly vždy mezi placenými články minimálně 2-3 běžné články tvořící hlavní obsah blogu. Při větší hustotě reklamních článků padá blog do skupiny „pouze reklamní web“ a jsou akceptovány většinou inzerentů pouze za základní cenu u poptávky. Samozřejmě, když je poměr větší, je to pro kvalitu blogu lepší.

Duplicity V SERP

Článek napsal Martin Jersák dne 10.3.2011 . Zařazeno v kategorii Nápověda, Všeobecné

V získávání návštěvníků z vyhledávačů (SEM) jsou důležité originální texty. V tomto článku krátce shrnu, proč duplicity jsou zbytečnou snahou. Pro příkladné popsání rozdílu použiji téma sekačky.

Pokud na svém blogu napíšu úžasný článek o sekačkách, postupem času na něj ostatní budou odkazovat a stránkách s článkem o sekačkách se dostane na první pozici ve výsledku vyhledávaní. Článek převezmou další blogy (rss agregátory) a kopie článku se objeví na několika webech. V tu chvíli jsou všechny stránky pro vyhledávač atraktivní, a tak je zařadí na vrch (první stránka) výsledků vyhledávání. Najednou je první stránka výsledků vyhledávání (SERP) plná odkazů na jeden a ten samý článek o sekačkách. Takto hodnota (nedostatečná kvalita) SERPu značně klesá, protože předkládá jeden a ten samý výsledek, což návštěvník moc neocení a řekne si, že ten vyhledávač je prostě hloupý.

Tento problém vyhledávače řeší vyřazováním duplicit ze SERPu. Pokud vyhledávač má indexováno několik stejných stránek, vždy zobrazí jenom jednu, u ostatních dělá, jakoby neexistovaly. Dobrým příkladem je Wikipedie. Wikipedie je zrcadlově kopírovaná na mnoha doménách, ale v SERPu se vyskytuje jenom původní zdroj, původní Wikipedie. Jsou známy principy, jak se vyhledávače rozhodují u filtrování duplicit, ale nejsou přesně nikde specifikovány. Shrnutím principu je, že stejný článek na několika webech se v SERP objeví jenom jednou.

Ale zpět od teorie k sekačkovému příkladu 🙂

Výrobce supersekaček začne vyrábět a prodávat nový druh supersekačky s pojezdem a chce na internetu zvýšit poptávku. Někdo z marketingu napíše článek o této supersekačce a umístí článek na desítky PR webů s míněním, že prostě „na internetu to už je„. Bohužel ale na články nikdo z vyhledávačů nezačne chodit, protože vyhledávače je jako duplicity ignorují a nezobrazují je v SERPu, jsou totiž duplicitní. Nikdo se o nové supersekačce ani nedozví. Konkurenční výrobce hypersekačky začne také vyrábět hypersekačku s automatickým pojezdem, marketingové oddělení na to jde jinak. Vědí o duplicitách a ví, že jsou potřeba originální články. Zaregistrují se do Placla.cz a přidají do systému poptávku po článcích, které budou popisovat hypersekačky s pojezdem. Během týdně se jim nabídne 150 blogerů se zájmem napsat originální informační článek. Z mnoha blogerů si nakonec vyberou stovku blogů, na které nechají samotnými autory napsat článek o jejich hypersekačce s pojezdem. Všechny články jsou originální, neduplicitní a zobrazují se v SERP. Uživatelé internetu hledající informace o sekačkách, přes SERP naráží i na články informující o hypersekačce s pojezdem a u prodejců zahradní techniky vyžadují hypersekačku, supersekačku nikdo nechce.

V Placla.cz originalitu hlídáme a bojujeme proti duplicitám. Při schvalování nového blogu kontrolujeme originalitu blogu. Inzerenti si před schválením (proplacením) napsaného článku mohou originalitu zkontrolovat pomocí odkazu na Copyscape, který jim umožní si ověřit, jestli je článek originálem.

Arbitráže

Článek napsal Martin Jersák dne 18.12.2010 . Zařazeno v kategorii Všeobecné

Arbitráž slouží k ukončení dlouhotrvajících nebo sporných obchodů. Arbitráž vzniká třemi způsoby:

1.) Nahlášení obchodu blogerem
2.) Nahlášení obchodu inzerentem
3.) Automaticky při 7 denní nečinnosti

Automatická arbitráž nastává po 7 dnech neproplacení od odeslání článku k proplacení nebo když více jak 7 dnů není u reklamace žádná reakce. Tímto je zaručeno, že žádný napsaný článek nevyšumí do ztracena.

Při arbitráži z důvodu sporu mezi inzerentem a blogerem je strana, na které je problém, vyzvána k nápravě do 3 dnů. Nedojde-li k nápravě, článek je automaticky ne/proplacen. Při arbitráži pro nečinnost je vyzvána nečinná strana k reakci do 3 dnů. Pokud nečinná strana nereaguje do 3 dnů, je článek automaticky ne/proplacen. Každá reakce protistrany se druhé straně posílá v kopii na email. Zprávy arbitra se posílají na email inzerentovi i blogerovi.

První rok

Článek napsal Martin Jersák dne 1.8.2010 . Zařazeno v kategorii Všeobecné

Je to již rok, co byla Placla spuštěna a je opět na čase shrnout, co se dělo a bude dít.

Co se povedlo:

 • zlepšit kvalitu portfolia blogů a ezinů ve službě
 • nalézt vlastní identitu,vizi a směřování na trhu
 • vytvořit stabilní a funkční pozadí (offline) služby pro případnou živelnou expanzi
 • vytvořit a udržet funkční podporu (administrace, email, skype, telefon) pro uživatele a vyřešit 95 % dotazů do 24 hodin

Co se nepovedlo:

 • uvažovaná expanze na polský jazykový trh
 • vytvoření teamu obchodníků
 • edukace a informovanost „mediálních kruhů“
 • nalezení vhodného partnera z mediální oblasti

Blogerů se drží kolem tří stovek. Někteří končí a někteří začínají, ale celkový počet blogů se zvětšuje jen po jednotkách. Celkově aktivita blogerů stoupá, stoupá i kvalita blogů postupným zvyšováním požadavků na minimální kvalitu nových blogů. Zatímco na přelomu roku byla aktivní třetina blogerů, dnes jsou aktivní 2/3 blogerů.

Počet inzerentů se drží na přibližně stejném počtu. Poslední půlrok je vidět velká změna chování inzerentů. Již se neobjevují masové minikampaně, ale inzerenti mají jenom 1-3 kampaně a spíše volí model postupných kampaní na sebe navazujících. Zadání poptávek je volnější a blogeři mají více volné ruce v psaní.

Blogeři začli více využívat možnosti nabídky za vyšší cenu a stejně tak i inzerenti akceptovatování nabídky za nižší cenu. Ve statistikách je vidět, že mnozí blogeři znají svoji SKUTEČNOU cenu a inzerenti si vytvořili svoje finanční rozmezí pro akceptace. Placla team zůstává pořád ve stejném složení, které se osvědčilo: Martin (provoz,podpora) + Hanka (marketing,edukace) + Lucka (učetnictví).

Co plánujem (výhledově 6 měsíců):

 • přechod na plátce DPH
 • turné přednášek na vysokých školách
 • edukaci, edukaci a edukaci „mediálních kruhů“
 • sjednocení služby na jeden vizuální brand
 • rekonstrukci uživatelského rozhraní
 • expanzi na německý, španělský a anglický jazykový trh

3 druhy internetového marketingu

Článek napsal Martin Jersák dne 22.4.2010 . Zařazeno v kategorii Všeobecné

Jsou tři druhy poptávek po článcích podle druhů jejich záměru. Inzerenti většinou sledují jeden z těchto cílů nebo jejich kombinaci.
1.) Chceme relevantní zpětné odkazy – vyznačují se poptávkou s přesně uvedenými detaily pro odkaz. Jsou vyžadovány blogy s vyššími ranky a dobrou indexací ve vyhledávačích. Články si nechají inzerenti psát masově bez dalších požadavků.
2.) Chceme návštěvnost – požadavek na článek s jakýmkoliv odkazem pro přesměrování návštěvníků.  Zde bodují weby s větší návštěvností nebo s komunitou. V tomto segmentu jsou odměny za články zároveň největší.
3.) Chceme „známost“ a zvýšit poptávku – článek má něco popisovat a vzbudit mezi čitateli chuť si zboží nebo službu pořídit. U nekonkurečních oborů, kde se podporuje poptávka stačí jenom článek bez odkazu.

Jsou tři základní druhy poptávek po článcích podle druhů jejich záměru a fungování. Inzerenti většinou sledují jeden z níže uvedených cílů nebo jejich kombinaci.

1.) Chceme relevantní zpětné odkazy – vyznačují se poptávkou s přesně uvedenými detaily pro odkaz. Jsou vyžadovány blogy s vyššími ranky a dobrou indexací ve vyhledávačích. Články si nechají inzerenti psát masově bez dalších požadavků.

2.) Chceme návštěvnost – požadavek na článek s jakýmkoliv odkazem pro přesměrování návštěvníků.  Zde bodují weby s větší návštěvností nebo s komunitou. V tomto segmentu jsou odměny za články zároveň největší.

3.) Chceme „známost“ a zvýšit poptávku – článek má něco popisovat a vzbudit mezi čitateli chuť si zboží nebo službu pořídit. U nekonkurečních nebo okrajových oborů, kde se podporuje poptávka, stačí jenom článek bez odkazu.

Poznámka: tento článek má osvětlit různé motivace inzerentů

Přísnější dohled nad blogy, více komunikace mezi uživateli

Článek napsal Martin Jersák dne 4.2.2010 . Zařazeno v kategorii Všeobecné

Po osmiměsíčním fungování služby Placla.cz  je na čase zhodnotit procesní funkčnost systému a upravit další strategii směřování. Účetní uzávěrka dopadla v kladných číslech a vyžádala si najmutí nové spolupracovnice na učetnictví a doklady. Služba se ujala na českém trhu a každý měsíc roste.

Inzerenti si přes počáteční nedůvěru (kde jsou ty blogy?) rychle zvykli na fungování systému a uživatelské rozhraní. Při vyhodnocení telefonického dotazování na spokojenost se službami a fungováním neměli inzerenti námitek a jsou se současným fungováním spokojeni. Inzerenti si chválí jednoduché a účelné rozhraní, které je neotravuje zbytečnými funkcemi.  Různorodé složení inzerentů ukázalo velice rozdílné požadavky na blogy, ale ukázalo jasné trendy. PR-weby jsou chápány jako masovka, příjemné jsou všeobecné osobní blogy a velmi ceněné oborově nebo tematicky zaměřené blogy. Mezi inzerenty je vidět odklon od PR webů směrem k všeobecným blogům s komunitou. Kvalitní blog podle inzerentů je osobní blog na vlastní doméně zaměřený na všeobecná témata, indexovaný ve vyhledávačích s „ranky“ a návštěvností.

Blogeři si na konci podzimu uvědomili, že vytvoření a udržování kvalitního blogu je dobrý zdroj přivýdělku a profesionalizovali se. Blogeři oceňují rychlé výplaty a splehlivost služby. Počáteční vnímání služby blogery jako srandy na večery se změnilo po několika nelítostných čistkách v systému. Přibližně každá druhá stránka (blog) byla ze služby odstraněna a cca každý třetí účet blogera zrušen. Často požadovaná funkce blogery, aby se  mohli nabídnout s vlastní cenou inzerentovi, se ukázala jako málo potřebná. Je využívána přibližně u 2 % obchodů. Příjemně překvapili blogeři ochotou dohodnout se na úpravách napsaného článku před proplacením a funkce arbitra byla použita jenom párkrát. Celková kvalita blogů v Placle se zvyšuje a je vidět, že blogeři berou už vážně úroveň svých blogů.

V současné době Placlu tvoří tým tří lidí (Martin:provoz+podpora, Hanka: marketing+obchod, Lucka: učetnictví) a bude se dále dle potřeb služby rozvíjet. Aktuálně budujeme tým obchodníků pro kontakt a osobní práci s inzerenty. Obchodně se budeme zaměřovat na telemarketing a aktivní oslovování inzerentů.

Další směřování služby Placla.cz bude nejen zpřísnění dohledu nad blogy (včetně minimálně půl ročního zobrazování článků), ale i rozvoj možností komunikace mezi inzerentem a blogerem. Dále uvažujeme o zavedení hodnocení blogů pro inzerenty, aby blogeři měli zpětnou vazbu o jejich kvalitě v porovnání s ostatními blogy.

Máte-li další nápad na vylepšení nebo směřování služby, podělte se o něj s námi v komentářích.

Proč má Placla blog

Článek napsal Martin Jersák dne 21.10.2009 . Zařazeno v kategorii Všeobecné

15. července 2009 byl spuštěn pro veřejnost reklamní systém Placla.cz. Po vychytání dětských nemocí, které se nepodařilo odchytit při vývoji a testování, se systém stal stabilní a spolehlivý.  Při provozování systému se objevily některé nejasnosti, které je potřeba ve větší míře vysvětlit a stručnou nápovědu nelze věčně nafukovat. Při průběžném vývoji a úpravách systému se vyskytují rozhodnutí, která je potřeba projednat s uživateli před jejich nasazením do systému.

Tento blog má mít 3 základní směry:

 1. širší nápověda pro uživatele, která má osvětlit některé nejasnosti ve funkčnosti systému
 2. návrh a diskuze s uživateli nad vývojem a směřováním systému
 3. informovat o novinkách v systému